Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas Cam2cam free sex sites

Rated 4.90/5 based on 862 customer reviews

Noong mga 1390, dumating naman si Rajah Baguinda sa Sulu mula Sumatra o Borneo.

Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya Sinulat ni Ahmed Ricaldi Revised Edition, Feb.

2004 i 2n Njl425 E&d£l Ipfed Stotf T d£)Lp$n td U Come back to Islam, an Open Invitation By Ahmad Ricalde In Tagalog (The language of Philippines) (This book is available in ) Magbalik Islam Isang Bukas na Paanyaya Ang pagpupuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng mga nilikha.

Nawa'y ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang Propeta na si Propeta Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) 1 , sa kanyang angkan at mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa Huling Araw.

Kapag ito ay ginamit sa katawagang pangrelihiyon, ang kahulugan nito ay ang ganap na pagpapasakop at pagsunod sa nag-iisang Diyos - Ang Allah (swt).

Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.

Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.

Ang guho ng Masjid na yaon ay naroroon pa rin magpahanggang ngayon.

Leave a Reply